Actualitat

Amb la mirada de Maria Auxiliadora

Mentre a FP finalitzen els seus projectes de síntesi i els de Batxillerat estan fent exàmens o bé preparen la selectivitat, a l'ESO estem dedicant aquesta setmana, en què celebrem la nostra patrona Maria Auxiliadora, a posar en valor la dona en la societat.

Amb la teva mirada

La festivitat de Maria Auxiliadora, des de ja fa força anys, és l'ocasió perfecta per prendre consciència de quin paper s'atribueix a la dona en la nostra societat. Per això, els bons dies d'aquesta setmana han tractat el tema de la dona des de diversos punts de vista i han anat animant el moment tutorial i el celebratiu que s'ha dut a terme en tots els cursos de l'ESO.


A 1r d'ESO, amb la mirada de Maria Auxiliadora han repassat tot de frases, tòpics, expressions i acudits sexistes que formen part, malauradament, del nostre bagatge cultural. Aquesta reflexió els ha fet adonar que amb l'aparent innocència i simpatia amb què certes coses es diuen (tant sovint acompanyades de rialles burletes) es va generant un pòsit en el pensament de la societat fins al punt que contribueix al tractament injust de la dona, com a persona inferior. 

A 2n d'ESO han analitzat la representació de la dona als videojocs. Ha estat molt interessant fer-se conscient de quina mena de tractament es fa dels personatges femenins en els videojocs, que sovint s'assembla a com es representa en el cinema. En la majoria de casos, o bé és una mena de princesa que cal rescatar perquè sembla no valer-se per ella mateixa, o bé és un personatge hipersexualitzat de proporcions intencionadament sensuals, amb roba estreta, curta i posats suggerents. 

I és que històricament hi ha poques dones que es dediquin al disseny de videojocs. Ara bé, cada cop són més les noies que hi juguen i això, per sort, està generant un canvi en aquesta indústria. 

A 3r d'ESO tots els esforços es centren en procurar que els alumnes aguditzin i adquireixin una mirada crítica vers la publicitat. Perquè en la publicitat, la dona, o bé se la tracta en funció dels estereotips socials que imperen (la dona que renta la roba, que cuina, que carrega la compra, que té cura dels fills…), o bé com a objecte de desig (normalment sexual). És al·lucinant! El valor d'una dona en publicitat es redueix generalment al físic i a les pulsions sexuals.

3r d'ESO

A 4t d'ESO es fa un pas més quant a la reflexió sobre les desigualtats socials que encara són ben presents en la nostra societat. Partint d'una enquesta sobre el temps de dedicació dels membres de la família a les tasques de la llar i de l'anàlisi de gràfics estadístics oficials de la presència o no de dones en càrrecs de decisió (presidentes, directores generals d'empreses, alcaldesses…), n'han extret diverses conclusions: 

Per una banda, es percep una relació significativa entre el temps de dedicació a la llar i el temps de dedicació a feines remunerades i de projecció professional. Per altra banda, entenent que els homes i les dones no són iguals per molts motius, han conclòs que igualment cal tinguin les mateixes oportunitats i possibilitats de decidir a què dediquen el seu temps i que aquesta decisió no vingui presuposada.

4T eso

Maria, una dona senzilla, va ser preferida per Déu, no en valor d'allò que la societat del seu temps considerava, sinó per la seva personalitat i predisposició. Amb la nostra mirada posada en la seva, volem precisament posar en valor la dona, cada dona, cada una de les seves personalitats úniques, i fer-nos sensibles a allò que, per contra, les menysté o les redueix per poder-ho refusar i denunciar.

Bona setmana de Maria Auxiliadora!