Actualitat

1a Trobada d’empreses simulades de Salesians Sant Vicenç dels Horts – Fem Networking?

Avui, divendres 24 de març, 15 empreses simulades es donen cita als Salesians Sant Vicenç dels Horts per a realitzar un intercanvi comercial mitjançant un Networking.

 

I és que el departament administratiu de Formació Professional dels Salesians, aquest curs, està implementant i innovant amb noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge per aconseguir que els alumnes desenvolupin unes bones competències professionals, i no només assoleixin continguts teòrics, si no habilitats pràctiques. Un aprenentatge per saber fer que desenvoluparan al llarg de la seva carrera professional.

I això com ho fem?

  • Doncs des de la pràctica amb la creació d’empreses simulades que ens permeten fer entrenament en entorns laborals el més reals possibles.
  • En total una quinzena d’empreses que permeten una feina interdisciplinar entre Mòduls i Unitats Formatives. 
  • Treballant de manera transversal les capacitats d’autogestió i resolució de problemes, i la de treball en equip.

Administració i Finances

Així doncs, els alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances han creat tres empreses amb l’objectiu d'oferir i vendre serveis i productes a altres empreses simulades de l'Estat per tal que els alumnes realitzin tota la documentació administrativa, així com la creació de la seva pàgina web, pagament de sous als treballadors, banca electrònica, pagament d'impostos  i comptabilitat, sota el paraigües de la plataforma Empresaula i utilitzant programari de gestió d’A3Software.

Gestió Administrativa

Des del cicle de grau mitjà de Gestió Administrativa s'han creat dues empreses; una en cada curs.

A primer amb l’objectiu d’assolir els processos de gestió documental i comptable bàsics, la creació d'ofertes a clients, i la utilització dels programes de facturació i comptabilitat de la suite SAGESP (Contaplus i Facturaplus) s’ha creat al següent empresa:

A segon curs, i integrada a la plataforma SEFED de la Fundació Inform els alumnes assoleixen els processos de primer curs, avançant en el procés comercial i comptable, de recursos humans, i de gestió directiva. Per això, i pionera al centre des de ja fa més de 15 anys, es va crear la empresa:

Activitats Comercials

Al cicle de grau mitjà d’Activitats Comercials. Les empreses simulades es treballen també als dos cursos del cicle. A primer curs, les dues empreses creades, ens permeten treballar els continguts comercials i administratius.

  • ESPORTS SANT VICENÇ
  • DISTRIBUCIONS SANTVI

A segon curs, creem la empresa Perfumdis des dels seus inicis, creant tota la documentació necessària per a l’obertura d’una entitat empresarial, i definint tots els processos comercials necessaris per al bon funcionament. Compres, Vendes, Comptabilitat, Tresoreria, Recursos Humans. També definim una important política de màrqueting digital, creem una botiga virtual, i fem de Community Managers de l’empresa gestionant les xarxes 2.0.

Per últim, i com a projecte final al mòdul de síntesis, els alumnes desenvolupen els següents projectes de creació d’empreses:

  • VIAJES ANGKOR
  • ADDICT
  • DLUX
  • GOOD-GAME
  • POC SEA CLUB

Com veieu, una metodologia activa i motivadora per fer als alumnes protagonistes de l’aprenentatge, on ells mateixos amb l’ajuda dels professors es converteixen en facilitadors del procés, i van construint el seu propi coneixement.

Per a tots els estudiants, crear i fer crèixer una empresa simulada serveix per generar un bon entrenament en treball cooperatiu amb un adequat repartiment de tasques i responsabilitats. Junts, es descobreixen capaços d’assolir un resultat final col·lectiu de qualitat.