Actualitat

Per què visitar la Borsa de Barcelona i el Parlament de Catalunya?

Dilluns 14 de març, els alumnes d'Administració i Finances van visitar el Mercat de Valor de Barcelona (La Borsa) i el Parlament de Catalunya dins del marc de les Jornades Professionals i Tecnològiques.

CFGS 2 AiFF Visita Borsa 140316 (Custom)

Per què els hauria d'interessar la Borsa als alumnes d'Administració i finances? 

La Borsa és un mercat. Com en tot mercat, es negocien una sèrie de productes i es posen en contacte compradors i venedors. Efectivament, en primer terme, la Borsa és punt de trobada entre dues figures molt importants en una economia: empreses i estalviadors.

Les empreses que necessiten més fons per assolir els seus objectius tenen diferents formes d'aconseguir-los. Una de les més interessants és acudir a la Borsa i vendre actius financers, com accions, bons, obligacions, etc. Aquesta primera venda es coneix com "mercat primari". A partir d'aquí, els productes es poden comprar i vendre a la Borsa, donant lloc al mercat secundari. 

D'altra banda, els estalviadors (tant institucions com particulars) desitgen obtenir rendibilitat dels seus excedents i entre les moltes alternatives d'inversió que existeixen, poden decidir la compra en borsa dels productes emesos per les empreses.

La Borsa, per tant, compleix una funció essencial en el creixement de tota economia, ja que canalitza l'estalvi cap a la inversió productiva. És un instrument de finançament per a les empreses i d'inversió per als estalviadors. Facilita la mobilitat de la riquesa.

CFGS 2 AiFF Visita Parlament 140316 retoc (Custom)

I el Parlament?

Tot context empresarial i financer es regula per unes regles de joc, és a dir, unes lleis. Aquestes es generen i es gestionen des d'un centre de poder. A Catalunya, el Parlament és l'organ des del qual s'aproven pressupostos i es legisla en funció de les diferents competències que té conferides, entre elles, el finançament.

Els alumnes d'Administració i Finances han pogut conèixer aquestes realitats en primera persona i s'han fet una idea de les possibilitats (i impossibilitats) que els ofereix el context social i econòmic actual.