Actualitat

Reparació de netbooks espatllats

En aquesta pàgina trobareu la informació necessària per a que pugueu gestionar la reparació d'avaries d'un netbook acadèmic. D'entrada, cal diferenciar els equips segons si han estat adquirits a un distribuidor mitjançant el centre (equips homologats), o bé si han estat adquirits fora de l'àmbit escolar. Tot fabricant ha d'oferir una garantia de dos anys, llevat s'indiqui el contrari en la factura de compra.

NETBOOK HOMOLOGAT PEL CENTRE EN PERIODE DE GARANTIA (2 anys):

Són els equips Lenovo 11e comprats durant els cursos 2014/15 i 2015/16. El fabricant ofereix una garantia de 2 anys a partir de la data que figura en la factura de compra. 

  • La garantia del fabricant cobreix* qualsevol defecte de fabricació que pugui presentar un equip (per exemple: fallada del disc dur o de la placa base, fallada del carregador…). En cap cas cobreix anomalies causades per un mal ús (trencament de carcassa, de pantalla, arrencament de tecles…).
  • L'escola ofereix un servei bàsic de suport que consisteix en revisar l'equip per determinar l'abast de l'avaria i efectuar les gestions necessàries amb el servei tècnic oficial per tal de tramitar la reparació dins la garantia. A més, l'escola ofereix un servei de restauració del sistema operatiu per tal de solucionar problemes relacionats amb el programari i el sistema. En aquests casos, l'alumne s'ha d'adreçar al seu tutor.
  • L'escola no gestiona les reparacions que quedin excloses de garantia (trencament de pantalla, etc).

*Nota: la informació que conté aquesta pàgina és de caràcter informatiu i no vinculant, essent el servei tècnic oficial el que té la potestat de determinar els termes en què una avaria queda coberta dins la garantia.

 

NETBOOK HOMOLOGAT PEL CENTRE I FORA DE GARANTIA:

Són els equips Lenovo E130, Toshiba NB210, NB250 i HP Mini 5103 comprats en cursos anteriors.

  • L'escola ofereix un servei de restauració del sistema operatiu per tal de solucionar problemes relacionats amb el programari i el sistema. En aquests casos, l'alumne s'ha d'adreçar al seu tutor.
  • L'escola no gestiona les reparacions que quedin excloses de garantia (trencament de pantalla, etc).

NETBOOK NO HOMOLOGAT:

Són els equips adquirits o aportats directament per la família.

  • La família s'encarrega de la gestió de les avaries i restauració de sistema operatiu amb el servei tècnic de confiança.

 

SERVEIS TÈCNICS DE REFERÈNCIA PER A REPARACIONS FORA DE GARANTIA:

En cas d'haver de fer una reparació fora de garantia, les famílies podeu escollir lliurement el servei tècnic que us generi més confiança. En cas de no saber on adreçar-vos, us proporcionem les dades de contacte de dues empreses externes que reparen equips de les principals marques. 

TECMAN SERVEIS INFORMÀTICS SL
Plaça de Narcís Oller, 6, 08006 Barcelona
932 92 22 12

MASTAC SL
Carrer de Felipe de Paz, 13, 08028 Barcelona
934 91 00 15